Apakah gerangan itu yang dimaksud dengan perkataan kafir…?

Dari pengamatan saya maka kata kafir ditujukan kepada orang lain yang tidak sama kejakinannya atau agamanya

Disini perlu dipisahkan antara Agama dengan apa yang dijakininya sebagai benar, karena belum tentu sejalan .. tergantung tingkat IQ serta EQnya yang melontarkan perkataan tersebut

Silahkan menyimak pembahasan di Agama pula

Dengan kata lain seorang muslim akan menyebut “kafir” kepada seorang Nasrani dan demikian sebaliknya

Anda boleh saja menyebutkan dirimu seorang Muslim/Nasrani dsb akan tetapi apakah sudah Islam atau sudah melakukan berjalan di jalan Tuhan?

Dari pembahasan di Islam merah-Islam putih maka menurut hemat saya hanya mereka yang menjalankan “Pancasila sebagai way of life” dapat menyebut dirinya non-kafir
 
Ketuhahanan yang maha ESAAgamaku Agamamu

Kemanusiaan yang adil dan beradab

  • Jihad Al-Nafs – berperang dengan diri sendiri
  • Jihad Al-Lisan– berperang dengan lidah sendiri
  • Jihad Al-Yad – berperang melawan tangan sendiri

 
 
 
PersatuanUmat akan bersatu dalam kebenaran

DemokrasiDidepan Allah semua mahluk sederajat

Keadilan Sosiallakukan zakat/Duafa

Advertisements